Medicin mod blæreproblemer
Behandling

Fordeler og bivirkninger av medisiner ved blæreproblemer

Overaktiv blære – dvs. akutt tissetrang med eller uten urinlekkasje – forekommer hos menn og kvinner. Heldigvis er det et problem som kan behandles med livsstilsendringer og legemidler.

Behandling med legemidler er især til urge- og blandingsinkontinens når blæretreningen ikke har hatt nok effekt. Hvis du skal begynne en behandling med medisin, er det viktig at du og legen din går gjennom de ulike behandlingsalternativene – og især hva du kan forvente av dem. Det er også viktig at man er motivert til å fullføre behandlingen.

 

Slik virker legemidler1

Antimuskarine legemidler er en type legemidler som har vært i bruk i mange år. De gjør at vannlatingstrangen blir mildere og mindre hyppig. Det blir også lettere for deg å holde deg, og dermed reduseres risikoen for urinlekkasje. Medisinen virker ved at den forhindrer musklene i blæren i å trekke seg sammen hele tiden, noe som demper vannlatingstrangen og den plutselige følelsen av å måtte på toalettet. Blæren blir roligere, og du kan kjenne deg tryggere i hverdagen.

Ved medisinsk behandling påvirkes muskarinreseptorene* som sitter i blæren. Disse reseptorene finnes også andre steder i kroppen, bl.a. i mage-tarm-kanalen og i spyttkjertlene. Derfor kan bivirkninger som munntørrhet eller forstoppelse forekomme2.

Ofte begynner man med en behandling i 1-2 måneder, for å se om legemidlet hjelper. Hvis det har en effekt, som kan vise seg allerede etter noen døgn, fortsetter man behandlingen i noen måneder eller år.

Legemidler er ikke beregnet til å tas for sikkerhets skyld, når man skal ut og handle eller på kino, men er noe som skal tas etter legens anvisning.

Ofte har legemidler en god effekt sammen med blære- og bekkenbunnstrening. Det finnes forskjellige legemidler innenfor denne legemiddelgruppen med forskjellig effekt og bivirkninger. Den vanligste bivirkningen er munntørrhet3. Hør med legen din for mer informasjon.

I dag finnes det flere alternative til antimuskarine legemidler. Felles for disse er at de forsøker å roe ned blæren, både for å redusere tissetrangen og antall lekkasjer og/eller toalettbesøk. Denne type legemidler virker på andre reseptorer* i blæren enn det de antimuskarine legemidler gjør. Derfor har ikke denne typen legemidler munntørrhet og forstoppelse som bivirkning i samme grad som de antimuskarine legemidler3.

*Reseptorer er en slags signalmottakere i cellene.

 

Injeksjonsbehandling kan roe ned blæren

Pasienter som har svært store problemer og som kanskje ikke opplever en stor nok effekt av de nevnte tablettbehandlingene, kan få sprøytet inn legemidler i blæren. Behandlingen skjer på sykehuset hos en spesialist, som oftest hos en urolog. Dette stoffet forhindrer overføringen av signaler til cellen og kan på den måten roe ned den overaktive blæren4.

Injeksjonene blir gitt etter undersøkelse hos legen din, og det kan være behov for å gjenta behandlingen, som regel to behandlinger i året. Mange pasienter opplever vesentlig forbedring, og de vanligste bivirkningene er urinveisinfeksjoner og urinretensjon (mangelfull tømming av urinblæren)5.

Bivirkninger?

Hvis du opplever bivirkninger ved bruk av medisinen, bør du kontakte legen din, apotek eller sykepleier. Dette inkluderer eventuelle bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Ved å rapportere om bivirkninger kan du gi mer sikkerhetsinformasjon om legemidlet.

 

Tør å spørre!

Spør legen din om råd hvis du har spørsmål om behandling og spesifikke legemidler. Husk dessuten å snakke med legen din om de forskjellige symptomene dine, slik at du kan få best mulig behandling.

Kjære kvinne…

Østrogen, som gis i form av krem eller stikkpiller til skjeden, gjør slimhinnene i underlivet sterkere. Man har ikke kunnet påvise noen sikker effekt av østrogenbehandling, men ved urgeinkontinens gis som regel såkalte lavpotente østrogener. Disse kan redusere plager som svie og til en viss grad problemer med vannlatingstrang.

 

Legemidler ved godartet forstørret prostata

Blærehalskjertelen (prostata) er en kjertel på størrelse med en kastanje. Kjertelen finnes kun hos menn og ligger under blæren og omkranser hele urinrøret. Godartet forstørret prostata er en av hovedårsakene til at menn rammes av hyppig vannlating eller tømmingsproblemer6,7. Det finnes to typer legemidler mot godartet forstørret prostata: Alfareseptorblokkere og 5-alfa-reduktasehemmere.

Alfareseptorblokkere brukes først og fremst ved behandling av godartet prostataforstørrelse. Alfareseptorer finnes i urinblæren, urinrøret og i prostata. De gjør at musklene i prostata kan slappe av, og at urinrøret ikke blir klemt, som igjen forbedrer tømmingen av blæren. Legemidlet begynner å virke i løpet av to til fire uker. Bivirkninger som nesetetthet, svimmelhet og tretthet kan forekomme, men det går ofte over etter en tids behandling8.

5-alfa-reduktasehemmere påvirker hormonene i prostatakjertelen og reduserer størrelsen på den forstørrede prostataen og dermed også symptomene. 5-alfa-reduktasehemmere gir effekt etter tre til seks måneder og reduserer risikoen for en fremtidig prostataoperasjon. Bivirkninger som impotens og nedsatt sexlyst kan forekomme, men bivirkningene forsvinner når behandlingen avsluttes9.

Selv om du som mann har godartet forstørret prostata, trenger ikke symptomene å komme fra prostataen. En del menn har f.eks. problemer med å få ut urinen pga. den forstørrede prostataen, mens de går ofte på toalettet pga. problemer med blæren. I slike tilfeller kan en kombinasjonsbehandling med flere legemidler være aktuelt6,7.

 

Husk …

Medisinsk behandling må ofte kombineres med blære- og bekkenbunnsøvelser for å oppnå best mulig blærekontroll.

Athanasopoulos A, Giannitsas K. An Overview of Clinical Use if Antimuscarinics in the Treatment of Overactive Bladder. Advances in Urology. 2011

Kelleher C, Cortes E. Defining success in overactive bladder management: the importance of patient-focused outcomes. BJOG. 2016;113 (S29):9-18

Khullar V, Amarenco G, Angulo JC et al. Efficacy and Tolerability of Mirabegron, a β3-Adrenoceptor Agonist in Patients with Overactive Bladder: Results from a Randomised European-Australian Phase 3 Trial. Eur. Urol. 2013;63: 283-295

Drake MJ. Mechanisms of actions of intravesical bolutinum treatment in refractory detrusor overactivity. BJU Int. 2008; 11-16

Orasanu B, Mahajan ST. The use of botulinum toxin for the treatment of overactive bladder syndrome. Indian J Urol. 2013; 29(1): 2–11

Sexton CC, Coyne KS, Kopp ZS et al. The overlap of storage, voiding and post micturition symotoms and implications for treatment in the USA, UK and Sweden: EpiLUTS. BJU Int. 2009; 106(S3):12-23

Haylen BT, Ridder D, Freeman RM et al. An International Urogynecological Association (IUGA) International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Int Urogynecol J. 2010; 21: 5-26

Lepor H. Alpha Blockers for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Urology. 2007;9(4): 181-190

Trost L, Saitz TR, Hellstrom WJ. Side Effects of 5-Alpha Reductase Inhibitors: A Comprehensive Review. PubMed. 2013; 1(1):24-41b