Besvær med blæren

Det finnes forskjellige blæreproblemer, og de kan ha ulike symptomer. På denne siden kan du lese mer om de vanligste problemene. Typiske symptomer på blæreproblemer er hyppige toalettbesøk, vanskeligheter med å holde seg og problemer med å tømme blæren. Konsekvensen for mange er de blir redd for å tisse i buksene, noe som kan være svært belastende for personen det gjelder.

Noen personer har problemer med å tømme blæren til en viss grad eller helt. Dette kan skyldes at blæren og lukkemuskelen ikke snakker ordentlig…
Les mer
Mange menn kan ha problemer med å holde på vannet etter toalettbesøk.
Les mer
Stressinkontinens er den vanligste formen for inkontinens og rammer hovedsakelig kvinner i overgangsalderen (ref. 1,2).
Les mer