Blæreproblemer

Det finnes forskjellige blæreproblemer, og de kan ha ulike symptomer. På denne siden kan du lese mer om de vanligste problemene. Typiske symptomer på blæreproblemer er hyppige toalettbesøk, vanskeligheter med å holde seg og problemer med å tømme blæren. Konsekvensen for mange er at de blir redde for å lekke, noe som kan være svært belastende for personen det gjelder.
Kontakt legen din