Ringe legen

Mer enn 450.000 norske menn og kvinner lider av blæreproblemer1,2. Du er med andre ord ikke alene - og du bør aldri være flau for å komme ut og be om hjelp.

Snakk med legen din

Ikke aksepter situasjonen din slik den er i dag. Det finnes hjelp du kan få til å løse
disse problemene, men det krever en aktiv innsats fra din side. Ta kontakt med
legen din og snakk om problemene slik at du kan så raskt som mulig kan
begynne et behandlingsforløp. Bedre i går enn i morgen.

Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S et al. Population-Baes Survey of Urinary Incontinence, Overactive Bladder, and Other Lower Urinary Tract Symptoms in Five Countries: Results of the EPIC Study. Eur Urol. 2006; 50: 1306-1315

Stewart WF, Van Rooyen JB, Cundiff GW et al. Prevalence and burden of overactive bladder in the United States. World J Urol. 2003; 20: 327-336.