ER DU BLANT DEM SOM HAR PROBLEMER MED BLÆREN?

Blæren.no er for deg som lider av forskjellige blæreproblemer. Det kan være overaktiv blære, inkontinens eller vanskeligheter med å tømme seg. Denne siden inneholder informasjon og selvhjelp slik at du så snart som mulig kan få oversikt over problemet og hjelp til å gjenopprette kontroll over blæren slik at du får bedre livskvalitet.

HVA ER OAB?

Overaktiv blære er vanligere enn du tror. Det er anslått at omkring 15 prosent av befolkningen har et problem som kan betegnes som overaktiv blære. Problemene øker med alderen. Ved 75-årsalderen har cirka 30 % av alle menn og 40 % av alle kvinner en form for symptomer på overaktiv blære.¹

Dette er vanlige symptomer på overaktiv blære:²

 • Du må tisse ofte
 • Du må ofte på toalettet
 • Du må opp og tisse om natten
 • Du lekker urin eller føler trang til å late vannet

Hva er årsaken til OAB?³

Ofte er det ingen spesiell grunn til at du hyppig føler trang til å late vannet. Men noen av årsakene til overaktiv blære kan være:

 • Forstyrrelser i signaloverføringen mellom hjernen og urinblæren
 • Endringer i blæremuskulaturen
 • Psykologiske årsaker
 • Refleksbetingede årsaker
 • Aldersrelaterte endringer i blærevevet
 • Nevrologiske sykdommer, f.eks. multippel sklerose
 • Aldersrelaterte endringer i sentralnervesystemet
 • Prostatasykdommer (f.eks. forstørret prostata)

PASIENT VIDEO

 1. Milsom I, Abrams P, Cardozo L, et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int. 2001;87 (9):760-766
 2. Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation Sub-comittee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002;21:167-178.
 3. Chu FM, Dmochowski R. Pathophysiology of overactice bladder. Am J Med. 2006 Mar;119 (3 suppl 1)3-8.