Ofte stilte spørsmål

Hva er symptomene på overaktiv blære?

Det vanligste symptomet er en sterk og plutselig vannlatingstrang som ikke kan undertrykkes, og det kan også forekomme lekkasjer. I tillegg er det mange som opplever at de må tømme blæren ofte, kanskje også om natten¹. Ta kontakt med legen hvis du opplever ubehag eller har bekymringer i forbindelse med vannlatingen.

Hvor ofte er det vanlig å tisse?

Hva som er normalt, varierer fra person til person. Hvis vannlatingen bekymrer deg, påvirker deg i hverdagen eller forstyrrer nattesøvnen, bør du ta kontakt med legen.

Jeg må ofte opp og tisse om natten, hva er grunnen?

Dette kan ha helt ufarlige årsaker, for eksempel stort væskeinntak om kvelden eller at du drikker ting som kan virke vanndrivende (kaffe, te eller alkohol). En lege kan undersøke deg nærmere for å finne ut hva som eventuelt kan gjøres for å redusere problemet.

Det hender at jeg lekker urin. Hva kan jeg gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre for å unngå ulykker. Enkelte drikke- og matvarer kan irritere blæren, og det kan hjelpe å kutte ned på disse2. Du bør også snakke med legen om eventuelle uhell.

Finnes det én bestemt årsak til overaktiv blære?

Nei, det finnes ingen enkeltstående årsak til overaktiv blære (OAB). OAB klassifiseres som nevrogen når det finnes en underliggende nevrogen sykdom, myogen når det skyldes en blokkering (ofte godartet forstørrelse av prostata), inflammatorisk når det kommer av strålebehandling eller idiopatisk når det ikke er mulig å finne noen årsak³.

Hva er inkontinens?
  • Urgeinkontinens er når du ufrivillig lekker urin på grunn av en plutselig og ukontrollerbar trang til å late vannet, som ikke kan undertrykkes4.
  • Stressinkontinens er når det ufrivillig lekker ut urin ved fysisk anstrengelse, for eksempel ved trening eller ved nysing eller hosting4.
  • Blandet Inkontinens er når du har en kombinasjon av stress- og urgeinkontinens4.
  • Overløpsinkontinens innebærer ukontrollerbar lekkasje av små mengder urin på grunn av overfylt blære4.
  • Inkontinens knyttet til uførhet dreier seg om manglende funksjonell evne til å nå frem til toalett/urinal i tide på grunn av en fysisk (f.eks. ortopedisk eller nevrologisk) og/eller mental funksjonsnedsettelse4.
Er blæreproblemer rett og slett en normal del av det å bli eldre?

Nei, symptomer på overaktiv blære kan inntreffe uavhengig av alder, selv om de blir vanligere etter hvert som man blir eldre5. Hvis du ofte føler en plutselig og overveldende trang til å late vannet, går for ofte på toalettet og av og til opplever lekkasjer, kan du ha et blæreproblem og bør ta kontakt med legen for å få råd og kanskje behandling.

Er overaktiv blære en kvinnesykdom?

Nei, OAB rammer både menn og kvinner5.

Kan overaktiv blære behandles?

Ja, symptomene på OAB kan behandles og er ikke noe du er nødt til å leve med. Ved symptomer på overaktiv blære kan man ha god effekt av blæretrening, styrking av bekkenbunnsmuskulaturen og, ved behov, behandling med legemidler6.

Jeg synes det er pinlig å snakke med legen, hva kan jeg gjøre?

Husk at OAB er en lidelse der blæren presser seg ukontrollert sammen. Det er ikke din skyld, og det er ikke noe du behøver å leve med. OAB kan behandles, så ta det første skrittet og snakk med legen.

Hva er blæretrening?

Dette er trening som går ut på å utsette toalettbesøket når du føler trang til å late vannet. Du begynner med kortvarige utsettelser og venter deretter gradvis stadig lenger for å få tilbake kontrollen over blæren. Det finnes en egen brosjyre hvor du kan lese mer om blære- og bekkenbunnstrening. Klikk HER for å se brosjyren.

1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation Sub-comittee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002;21:167-178.
2. Chapple C, et al. EAU patient information on overactive bladder. Available at: https://patients.uroweb.org/wp-content/uploads/2022/02/PI_Overactive-Bladder_2022_FINAL.pdf Last revised 07.2021. Visited 18.11.2022
3. Chu Chu FM and Dmochowski R. Pathophysiology of Overactive Bladder. Am J Med. 2006;199(3A):3S-8S
4. D’Ancona CD, Haylen BT, Oelke M, etal. An International Continence Society (ICS) Report on the Terminology for Adult Male Lower Urinary Tract and Pelvic Floor Symptoms and Dysfunction. Neurourol Urodyn. 2019;1-45
5. Milson I, et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int. 2001;87(9):760-766
6. EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Female Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), 2022. https://uroweb.org/guidelines/non-neurogenic-female-luts [Accessed June 22]
7. Basra R, Artibani W, Cardozo L, et al. Design and validation of a new screening instrument for lower urinary tract dysfunction: the bladder control self-assessment questionnaire (B-SAQ). Eur Urol. 2007;52(1):230-7