Overaktiv blære – hvor ofte går du på toalettet?

Overaktiv blære (OAB) er et ganske utbredt problem, og årsaken er ikke alltid lett å avgjøre.

Hvis du har hyppig vannlatingstrang, går ofte på toalettet eller kanskje også lekker litt eller mye urin, kan du ha en såkalt overaktiv blære. Du trenger ikke ha alle symptomene for å få diagnosen.

Det største problemet med overaktiv blære, er en svært sterk vannlatingstrang. Det vil si at du får et plutselig og stort behov for å tømme blæren. Sterk vannlatingstrang fører ikke nødvendigvis til at man ikke kan holde seg. Omtrent en tredjedel av pasienter med overaktiv blære kommer ut for å tisse på seg (urinlekkasje)1, og derfor deles problemet inn i to kategorier – ”overaktiv blære med lekkasje” og ”overaktiv blære uten lekkasje”.

Årsaker til overaktiv blære

I en undersøkelse nevnes følgende årsaker til overaktiv blære4:

  • Forstyrrelse i signalene mellom hjerne og blære
  • Endring i musklene i blæren
  • Psykologiske årsaker
  • Refleksutviklet
  • Aldersforandringer i vevet i blæren
  • Redusert spenst i blæren etter behandling med stråling eller cellegift
  • Nervesykdommer, f.eks. multippel sklerose
  • Aldersbetingede endringer i sentralnervesystemet
  • Prostatasykdommer (f.eks. forstørret prostata)

Overaktiv blære med lekkasje

Hvis man lider av overaktiv blære med lekkasje, får man en plutselig og sterk vannlatingstrang som ikke kan kontrolleres, så man blir nødt til å gå fort på do. Nervesystemet sender signaler om at du skal tisse selv om blæren ikke er full. Hvis du ikke klarer å holde deg eller lekker noen dråper på vei til toalettet, kan det skyldes at hjernen signalerer til muskelen som holder igjen urinen, at den skal slappe av. Urinlekkasje kan oppstå hvis trykket fra blæren er sterkere enn motstanden i urinrøret.

 

Overaktiv blære uten lekkasje

Hvis man lider av overaktiv blære uten lekkasje, får man svært sterk vannlatingstrang og føler et stort behov for å tømme blæren, men man klarer å holde seg og nå frem til toalettet i tide. En mulig årsak kan være prostataproblemer.

 

Et vanlig problem

Omtrent 17 % av personer over 40 år lider av overaktiv blære, og problemet er like vanlig blant kvinner og menn2,3. Blæreproblemer blir vanligere med alderen, men det skal imidlertid ikke ses på som en normal del av det å bli eldre, og derfor skal du alltid søke hjelp hvis du opplever problemer med vannlatingen.

Hva forårsaker overaktiv blære?

Man vet ikke alltid hva som forårsaker symptomene på overaktiv blære, med det er flere faktorer som spiller inn. Blærens aktivitet kan påvirkes negativt hvis man går ofte på toalettet eller ”bare for sikkerhets skyld”. Dette gjør at blæren venner seg til en feil refleks og blir mindre, fordi den tømmes for urin hele tiden. Til slutt er blæren så liten at du må gå ofte på toalettet. Det påvirker også blæren å drikke mye, siden den blir vant til å tømme seg ofte.

Overaktiv blære kan også skyldes forstyrrelser i nervesignalene mellom hjernen og blæren, som fører til at blæren trekker seg sammen oftere enn den burde, uansett hvor mye urin som er i den. Blæren kan ikke slappe av, men blir i stedet overaktiv. Det betyr at den kan sende signaler om at det er på tide å gå på toalettet, også selv om du akkurat har tisset. Dette fører til at du må løpe ofte på toalettet.

 

Ettersom årsaken til overaktiv blære varierer (oftest vet man ikke hvorfor man får OAB) og sykdomsforløpet er individuelt, er det svært viktig at det blir gjort en omfattende og detaljert undersøkelse. Bare da kan du få den rette behandlingen.

1. Tubaro A. Defining overactive bladder: Epidemiology and burden of disease. Urology. 2004; Volume 64, Issue 6: 2-6
2. Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S et al. Population-Based Survey of Urinary Incontinence, Overactive Bladder, and Other Lower Urinary Tract Symptoms in Five Countries: Results of the EPIC Study. Eur Urol. 2006; 50: 1306-1315
3. Milsom I. Abrams P, Cardozo L et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int 2001 Jun; 87(9):760-6.
4. SBU. Behandling av urininkontinens. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 143. ISBN 91-87890-56-9.

Disse livsstilsendringene kan gi deg kontroll over blæren

Disse livsstilsendringene kan gi deg kontroll over blæren

Disse livsstilsendringene kan gi deg kontroll over blærenNoen ganger må det livsstilsendringer til for å få igjen kontrollen over blæren.   Det finnes flere forskjellige løsninger som kan hjelpe med å få kontroll over blæren. En god start kan være noe så enkelt...

read more
Tømmingsproblemer – når blæren ikke blir helt tom

Tømmingsproblemer – når blæren ikke blir helt tom

Tømmingsproblemer – når blæren ikke blir helt tom Noen personer har problemer med å tømme blæren til en viss grad eller helt. Dette kan skyldes at blæren og lukkemuskelen ikke snakker ordentlig sammen.   I de tilfellene der man ikke får tømt blæren helt, er det...

read more
Er du helt ferdig? Slik takler du etterdrypp

Er du helt ferdig? Slik takler du etterdrypp

Er du helt ferdig? Slik takler du etterdryppMange menn kan ha problemer med å holde på vannet etter toalettbesøk. Når man lekker noen dråper i underbuksene etter et toalettbesøk, kalles det ofte etterdrypp. Dette skjer når urin blir igjen i urinrøret etter...

read more
Er du en av de som lider av blæreproblemer?

Er du en av de som lider av blæreproblemer?

Er du en av de som lider av blæreproblemer?Blæren er et viktig organ som mange av oss har en tendens til å glemme – helt til det er problemer med den. Mange tror at inkontinens og urinveissykdommer er et kvinneproblem. Det er det ikke – bare. Både menn og kvinner har...

read more